34data

Gói cước DATA Mobifone

Gói cước DATA Mobifone

 • Gói FV119

  119.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :90GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MS3 FV119 gửi 9084
 • Gói FV99

  99.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MS3 FV99 gửi 9084
 • Gói MAX90

  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :90GB
  • Cước phát sinh : Ngừng truy câp
  Cú pháp : MS3 Max90 gửi 9084
 • Gói 12C50N

  600.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :360GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 12C50N gửi 9084
 • Gói 6C50N

  300.000đ 180 ngày
  • Dung lượng :180GB
  • Cước phát sinh : ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 6C50N gửi 9084
 • Gói 3C50N

  150.000đ 90 ngày
  • Dung lượng :90GB
  • Cước phát sinh : ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 3C50N gửi 9084
 • Gói C50N

  50.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 C50N gửi 9084
 • Gói 6FD50

  300.000đ 180 ngày
  • Dung lượng :540GB
  • Cước phát sinh : ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 6FD50 gửi 9084
 • Gói MDT250A

  250.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :48GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : Tại cửa hàng Mobifone gửi 9084
 • Gói 12FD50

  600.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :1440Gb
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 12FD50 gửi 9084
 • Gói 12C90N

  1.080.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :4Gb/Ngày ( 1440Gb/năm) miễn phí 12000p nội mạng +
  • Cước phát sinh : ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 12C90N gửi 9084
 • Gói 8NCT

  50.000 30 ngày
  • Dung lượng :3GB+ 120 Gọi miễn phí
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 8NCT gửi 9084
 • Gói 6C90N

  540.000 180 ngày
  • Dung lượng :720GB + 6300 phút gọi miễn phí
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 6C90N gửi 9084
 • Gói CB3

  30.000 30 ngày
  • Dung lượng :2.3GB + 300 phút nội mạng
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 CB3 gửi 9084
 • Gói C90N

  90.000 30 ngày
  • Dung lượng :120GB + 1000 phút nội mạng
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 C90N gửi 9084
 • Gói C390

  390.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :60GB + miễn phí gọi nội mạng
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 C390 gửi 9084
 • Gói C290

  290.000 30 ngày
  • Dung lượng :60GB + miễn phí gọi nội mạng
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 C290 gửi 9084
 • Gói X30

  100.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :2.5GB
  • Cước phát sinh : 75đ/50KB
  Cú pháp : MS3 X30 gửi 9084
 • Gói QT50

  50000 d 30 ngày
  • Dung lượng :100 GB hoặc 2GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 QT50 gửi 9084
 • Gói MC299

  299000 d 60 ngày
  • Dung lượng :12GB + 3300 phút gọi
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 MC299 gửi 9084
 • Gói MC149

  149.000đ 60 ngày
  • Dung lượng :8GB + 1580 phút gọi
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 MC149 gửi 9084
 • Gói MC99

  99.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :2GB + 1100 phút gọi
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 MC99 gửi 9084
 • Gói TIKA

  50.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :6GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 TIKA gửi 9084
 • Gói C190

  190.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : MS3 C190 gửi 9084

Gói cước DATA Mobifone:

Bao gồm các gói có : Combo ưu đãi thoại + SMS+ Lưu lượng DATA tốc độ cao

Vậy thì bạn hãy tham khảo qua các gói trên để cùng tìm hiểu chi tiết về các gói cước DATA Mobifone.