HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 3G/4G

Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn. Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

GÓI-CƯỚC 866555230

Gửi 9123

866555230 là mã tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G tự động tặng thêm data theo chiến dịch của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

GÓI CƯỚC HOT VIETTEL

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!

Gói ST200

goi ST200 hot
200.000đ 30 ngày
 • Dung lượng Miễn phí < 20p +100p + 60GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : ST200 866555230 gửi 9123

Gói ST90

goi ST90 hot
90,000đ 30 ngày
 • Dung lượng 30GB
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : ST90 866555230 gửi 9123

Gói V120

goi V120 hot
120,000 đ 30 ngày
 • Dung lượng 60GB
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : V120 866555230 gửi 9123

Gói F90

goi F90 hot
90,000đ 30 ngày
 • Dung lượng 5Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : F90 866555230 gửi 9123

GÓI CƯỚC 3G/4G CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

Gói MIMAX70

goi MIMAX70 hot
70.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :3GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MIMAX70 866555230 gửi 9123

Gói MIMAXSV

goi MIMAXSV hot
50.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :3GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MIMAXSV 866555230 gửi 9123

Gói XL90

goi XL90 hot
90.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :9GB
 • Cước phát sinh : 25đ/50kb
Cú pháp : XL90 866555230 gửi 9123

Gói EST30

goi EST30 hot
30.000đ 7 ngày
 • Dung lượng :7GB
 • Cước phát sinh : Ngừng truy cập
Cú pháp : EST30 866555230 gửi 9123

Gói MIMAX90

goi MIMAX90 hot
90.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :5GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MIMAX90 866555230 gửi 9123

Gói MIMAX125

goi MIMAX125 hot
125.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :8GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MIMAX125 866555230 gửi 9123

Gói UMAX300

goi UMAX300 hot
300.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :30GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : UMAX300 866555230 gửi 9123

Gói ST30K

goi ST30K hot
30.000đ 7 ngày
 • Dung lượng :7GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : ST30K 866555230 gửi 9123

Gói ST15K

goi ST15K hot
15.000đ 3 ngày
 • Dung lượng :3GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : ST15K 866555230 gửi 9123

Gói MI10D

goi MI10D hot
10.000đ 1 ngày
 • Dung lượng :2GB
 • Cước phát sinh : 25đ/50kb
Cú pháp : MI10D 866555230 gửi 9123

Gói MI5D

goi MI5D hot
5.000đ 1 ngày
 • Dung lượng :500MB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MI5D 866555230 gửi 9123

Gói ST90

goi ST90 hot
90,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :30GB
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : ST90 866555230 gửi 9123

Gói ST200

goi ST200 hot
200.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p +100p + 60GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : ST200 866555230 gửi 9123

Gói T70K

70.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :500P
 • Cước phát sinh : Mua thêm gói
Cú pháp : T70K 866555230 gửi 9123

Gói MIMAX200

200.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :15GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MIMAX200 866555230 gửi 9123

Gói D15

15.000đ 3 ngày
 • Dung lượng :3GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : MS3 D15 gửi 9084

Gói ST120

120,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :28GB
 • Cước phát sinh : 25đ/50kb
Cú pháp : ST120 866555230 gửi 9123

Gói ST150

150,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :28GB
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : ST150 866555230 gửi 9123

Gói V50C

50.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : V50C 866555230 gửi 9123

Gói 3V50C

150.000đ 90 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 3V50C 866555230 gửi 9123

Gói 6V50C

300.000đ 180 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 6V50C 866555230 gửi 9123

Gói 12V50C

600.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 12V50C 866555230 gửi 9123

Gói KM120V

120.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :650p + 250SMS
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM120V 866555230 gửi 9123

Gói KM119

119.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :750p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM119 866555230 gửi 9123

Gói T20

20.000đ 7 ngày
 • Dung lượng :140p + 140SMS
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : T20 866555230 gửi 9123

Gói KM49

49.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :200p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM49 866555230 gửi 9123

Gói eST120

120.000đ 28 ngày
 • Dung lượng :28GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : EST120 866555230 gửi 9123

Gói 12eST120

1.440.000đ 336 ngày
 • Dung lượng :28GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 12eST120 866555230 gửi 9123

Gói ST30N

30.000đ 7 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p + 14GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : ST30N 866555230 gửi 9123

Gói ST15N

15.000đ 3 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p + 6GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : ST15N 866555230 gửi 9123

Gói V120N

120.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p + 50p + 120GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : V120N 866555230 gửi 9123

Gói 3V120N

360.000đ 90 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p + 50p + 120GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 3V120N 866555230 gửi 9123

Gói 6V120N

720.000đ 180 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p + 50p + 120GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 6V120N 866555230 gửi 9123

Gói 12V120N

1.440.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :Miễn phí < 20p + 50p + 120GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 12V120N 866555230 gửi 9123

Gói KM69

69.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :350p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM69 866555230 gửi 9123

Gói KM99

99.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :500p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM99 866555230 gửi 9123

Gói KM150V

150.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :850p + 350SMS
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM150V 866555230 gửi 9123

Gói T100

100.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :550p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : T100 866555230 gửi 9123

Gói KM50S

50.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :200p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM50S 866555230 gửi 9123

Gói KM70S

70.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :300p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : KM70S 866555230 gửi 9123

GÓI COMBO VIETTEL

Gói HI90

goi HI90 hot
90.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :3GB
 • Cước phát sinh : Hết lưu lượng dừng truy cập
Cú pháp : HI90 866555230 gửi 9123

Gói F90

goi F90 hot
90,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :5Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : F90 866555230 gửi 9123

Gói V120

goi V120 hot
120,000 đ 30 ngày
 • Dung lượng :60GB
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : V120 866555230 gửi 9123

Gói 3F90

270,000đ 90 ngày
 • Dung lượng :15Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : 3F90 866555230 gửi 9123

Gói 6F90

540,000đ 180 ngày
 • Dung lượng :30Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : 6F90 866555230 gửi 9123

Gói 12F90

1,080,000 đ 360 ngày
 • Dung lượng :60GB
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : 12F90 866555230 gửi 9123

Gói F120

120,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :7Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : F120 866555230 gửi 9123

Gói F140

140,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :8Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : F140 866555230 gửi 9123

Gói F190

190,000đ 30 ngày
 • Dung lượng :9Gb
 • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
Cú pháp : F190 866555230 gửi 9123

CÁC GÓI CƯỚC CHO SIM DCOM VIETTEL

Gói D70

70.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :7GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : MS30 866555230 gửi 9123

Gói D120

120.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :12GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : D120 866555230 gửi 9123

Gói D200

200.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :20GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : D200 866555230 gửi 9123

Gói D500

500.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :48GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : D500 866555230 gửi 9123

Gói D900

900.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :84GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : D900 866555230 gửi 9123

Gói D10

10.000đ 1 ngày
 • Dung lượng :3GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : D10 866555230 gửi 9123

Gói D50

50.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :3.5GB
 • Cước phát sinh : 9.76đ /50KB
Cú pháp : D50 866555230 gửi 9123