Dành cho thuê bao mới Viettel

Dành cho sim mới kích hoạt từ ngày 21/02/2017 đến nay

Gói 12V50C

600.000đ 360 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 12V50C 866555230 gửi 9123

Gói 6V50C

300.000đ 180 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 6V50C 866555230 gửi 9123

Gói 3V50C

150.000đ 90 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : 3V50C 866555230 gửi 9123

Gói V50C

50.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :3GB + 1000p
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối data
Cú pháp : V50C 866555230 gửi 9123

Gói T70K

70.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :500P
 • Cước phát sinh : Mua thêm gói
Cú pháp : T70K 866555230 gửi 9123

Gói T50K

50.000đ 30 ngày
 • Dung lượng :200P
 • Cước phát sinh : Mua thêm gói
Cú pháp : T50K 866555230 gửi 9123

Dành cho sim mới kích hoạt từ ngày 21/02/2017 đến nay