34data

Gói tháng vinaphone

Gói tháng vinaphone, Gói tháng vinaphone sẽ bao gồm gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng đi cùng với các mức giá khác nhau nhưng rất phù hợp, có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người.
 • Gói D90Z

  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :120G + 1550p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA23 D90Z gửi 1543
 • Gói V50P12T

  500.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :Miễn phí <10p+ 100p+ 24GB
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA23 V50P12T gửi 1543
 • Gói V50P6T

  250.000đ 180 ngày
  • Dung lượng :Miễn phí <10 phút+ 100p+ 12GB
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA23 V50P6T gửi 1543
 • Gói V70P12T

  700.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :Miễn phí <10p+ 2400p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA23 V70P12T gửi 1543
 • Gói V70P6T

  350.000đ 180 ngày
  • Dung lượng :Miễn phí <10p+ 1200p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA23 V70P6T gửi 1543
 • Gói HT

  25.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :2GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : DATA23 HT gửi 1543
 • Gói HTK

  25.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :2GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : DATA23 HTK gửi 1543
 • Gói D500T

  500.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA23 D500T gửi 1543
 • Gói D900

  900.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :108GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : DATA23 D900 gửi 1543
 • Gói 12D60G

  1.200.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :720GB+ 1550p
  • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
  Cú pháp : DATA23 12D60G gửi 1543

Gói tháng vinaphone sẽ bao gồm gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng đi cùng với các mức giá khác nhau nhưng rất phù hợp, có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người.

Cùng tìm hiểu và tham khảo các gói ở trên để hiểu chi tiết hơn nhé!

GÓI CƯỚC 4G VINAPHONE - HOT

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!

Gói SM1

goi SM1 hot
109.000đ 30 ngày
 • Dung lượng 31GB+ 25sms+1520p
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA23 SM1 gửi 1543

Gói D30G

goi D30G hot
90.000đ 30 ngày
 • Dung lượng 30GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA23 D30G gửi 1543

Gói D15P

goi D15P hot
79.000đ 30 ngày
 • Dung lượng 15GB+ 1000p gọi
 • Cước phát sinh : Tính cước thông thường
Cú pháp : DATA23 D15P gửi 1543

Gói D15G

goi D15G hot
70.000 30 ngày
 • Dung lượng 15GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA23 D15G gửi 1543

Gói D30P

goi D30P hot
99.000đ 30 ngày
 • Dung lượng 30 GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA23 D30P gửi 1543

Gói VD149

goi VD149 hot
149.000 đ 30 ngày
 • Dung lượng 149GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA23 VD149 gửi 1543

Gói D60G

goi D60G hot
120.000 đ 30 ngày
 • Dung lượng 60GB
 • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Cú pháp : DATA23 D60G gửi 1543

Gói MAX300

goi MAX300 hot
300.000 đ 30 ngày
 • Dung lượng 100 GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : DATA23 MAX300 gửi 1543

Gói MAX100

goi MAX100 hot
100.000đ 30 ngày
 • Dung lượng 30GB
 • Cước phát sinh : Miễn phí
Cú pháp : DATA23 MAX100 gửi 1543

Gói BIG300

goi BIG300 hot
300.000 đ 30 ngày
 • Dung lượng 180GB
 • Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Cú pháp : DATA23 BIG300 gửi 1543

Gói BIG200

goi BIG200 hot
200.000 30 ngày
 • Dung lượng 120GB
 • Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Cú pháp : DATA23 BIG200 gửi 1543

Gói BIG120

goi BIG120 hot
120.000 đ 30 ngày
 • Dung lượng 60GB
 • Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Cú pháp : DATA23 BIG120 gửi 1543